POŽÁRNÍ OCHRANA

KOMPLEXNÍ ZAJIŠTĚNÍ FIRMY DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA Č. 133/1985 SB., O POŽÁRNÍ OCHRANĚ, VE ZNENÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ A DALŠÍCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ K ZAJIŠTĚNÍ PO 

- zpracování zpráv státním kontrolním orgánům dozoru nad PO

- zpracování a koordinace vnitřních předpisů společnosti v oblasti PO - začlenení činností podle požárního nebezpečí, tématický plán a časový rozvrh školení o PO, stanovení organizace zabezpečení PO, požární poplachové směrnice, požární řády atd.

- sledování legislativního vývoje v ČR, pravidelné aktualizace dokumentace

- provádění preventivních požárních prohlídek dle úrovně požárního nebezpečí

- odborná příprava členů preventivních požárních hlídek

- školení vedoucích a ostatních zaměstnanců o  PO

- zpracování periodicky se opakujících činností do elektronického lhůtníku, sledování lhůt - revize, kontroly, školení atd.

V souhrnu všech uvedených činností je poskytovatel odborným poradcem a kontrolním orgánem společnosti v oblasti PO

int(1)

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

 Martin Tůma

LEGTREM - podnikový servis

Přímá 1088
512 51 Lomnice nad Popelkou

E-mail: info@legtrem.cz

Tel.: 777 08 39 19


Zvětšit mapu