Systém řízení BOZP

Komplexní zajištění firmy dle požadavků Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a dalších právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP 

- vypracování základní a provozní dokumentace BOZP, včetně analýzy a hodnocení pracovních rizik

- zastupování při kontrolách ze strany orgánů a organizací státního odborného dozoru

- vypracování zpráv kontrolním státním orgánům dozou nad BOZP

- vyšetřování pracovních úrazů, zpracování hlášení dle Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

- sledování legislativního vývoje, pravidelné aktualizace dokumentace

- provádění auditů BOZP na pracovišti vč. roční prověrky dle ZP

- prováddění kontrol dodržování právních a ostatních předpisů

- zapracování periodicky se opakujících činností do elektronického lhůtníku - hlídání lhůt (revize, kontroly, zdravotní prohlídky, STK, školení atd.)

- provádění školení BOZP dle práních a ostatních předpisů

atd.

V souhnu všech uvedených činností je poskytovatel odborným poradcem a kontrolním orgánem společnosti v oblasti BOZP

int(1)

Novinky

  • Daoreet doloregn

    13.8.2012

    Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

  • Dolor sit amet

    13.8.2012

    Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

 Martin Tůma

LEGTREM - podnikový servis

Přímá 1088
512 51 Lomnice nad Popelkou

E-mail: info@legtrem.cz

Tel.: 777 08 39 19


Zvětšit mapu